TJ Sokol Vyskytná‎ > ‎Stanovy‎ > ‎Valná hromada‎ > ‎

Pozvánka na Valnou hromadu 2016

TJ Sokol Vyskytná, o.s., Vyskytná 81, 394 05 Vyskytná

Vás tímto zve na valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 20. 2. 2016 od 19.00 hod.

v malém sále pohostinství „U kozla“ ve Vyskytné, Vyskytná 21, 394 05 Vyskytná

Plánovaný program:

1) Zahájení valné hromady (schválení programu jednání)

2) Procedurální záležitosti (schválení předsedajícího valné hromady, jednacího a volebního

řádu, volba volební komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu)

3) Zpráva o činnosti TJ v roce 2015

4) Zpráva o hospodaření v roce 2015

5) Zpráva revizní komise za rok 2015

6) Plán činnosti na rok 2016

7) Návrh na změnu názvu TJ

8) Návrh novelizace Stanov TJ

9) Volba nového Výkonného výboru

10) Volba nové Kontrolní komise

11) Návrh na změnu výše členských příspěvků od roku 2017

12) Diskuse

13) Občerstvení

Srdečně Vás zve Marek Jaroš, předseda TJ

Comments