Pořádané akce‎ > ‎

Valná hromada 2019

přidáno: 11. 2. 2019 9:18, autor: Zdeněk Jonák

TJ Sokol Vyskytná, z.s., Vyskytná 74, 394 05 Vyskytnátímto zve své členy na valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 23. 2. 2019 od 19:00 hod. v malém sále Hostince Vyskytná – Vyskytná 21, 394 05 Vyskytná.Plánovaný program:


  1. Zahájení valné hromady a schválení programu jednání

  2. Procedurální záležitosti (volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu)

  3. Zpráva o činnosti TJ v roce 2018

  4. Zpráva o hospodaření v roce 2018

  5. Zpráva kontrolní komise za rok 2018

  6. Schválení výroční zprávy včetně účetní závěrky za rok 2018

  7. Plán činnosti na rok 2019

  8. Diskuse

  9. Občerstveníza TJ Sokol Vyskytná, z.s. Marek Jaroš, předseda TJ

Comments